POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES
Dokument ten opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies oraz innych usług w ramach strony telpctech.pl
KTO PRZETWARZA DANE?
Administratorem strony telpctech.pl oraz danych osobowych na niej pozyskiwanych jest telpctech.pl zwany dalej Administratorem.

JAKIE DANE PRZETWARZAMY?
Dane, które przetwarzamy to adres e-mail Użytkownika
Dlaczego przetwarzamy dane?
 1. Dane przekazane Administratorowi za pośrednictwem formularza kontaktu naprawy są przetwarzane w celu przesłania Użytkownikowi strony wiadomości e-mail zawierających:
 • odpowiedź na zadane pytanie
 1. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania powyższych treści.

JAK PRZECHOWUJEMY DANE?
Administrator przechowuje dane w bazie systemu mailingowego OVH.net, z której usług korzysta do odpowiedzi i która zapewnia odpowiednie zabezpieczenia tychże danych na podstawie umowy powierzenia. Dane osobowe są gromadzone i obsługiwane z należytą dbałością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE?
Dane przetwarzane przez Administratora nie są udostępniane jakimkolwiek podmiotom trzecim bez zgody Użytkownika.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?
Twoje dane będą przetwarzane do czasu odwołania Twojej zgody, co spowoduje usunięcie ich z bazy.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOM
Zgodnie z Art. 16-20 RODO, czyli unijnego rozporządzenia, którego celem jest unowocześnienie oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie UE Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
 • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych jeśli jest to technicznie możliwe.
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
JAK DZIAŁA STRONA TELPCTECH.PL
Korzystanie z serwisu telpctech.pl jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w Internecie.
Informujemy, że na stronie telpctech.pl mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Twitter, w celu umożliwienia skorzystania z funkcjonalności telpctech.pl z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.
 1. Podczas korzystania ze strony telpctech.pl przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:
 • publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 • nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
 • nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
 • czasu nadejścia zapytania;
 • pierwszego wiersza żądania http;
 • kodu odpowiedzi http;
 • liczby wysłanych przez serwer danych;
 • adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
 • informacji o przeglądarce Użytkownika;
 • informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
2. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony serwisu. serwisy nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do:
 • zarządzania serwisem;
 • stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa

JAK WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIES?
Strona telpctech.pl korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki Cookies wykorzystywane po to, aby
 1. ułatwić Użytkownikowi korzystanie z serwisu podczas jego przeglądania;
 2. kojarzyć Użytkownika w przypadku ponownego połączenia serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane;
 3. tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. dostosowywać zawartość stron serwisu do określonych preferencji Użytkownika.
W ramach serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:
 • „sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej
 • „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika
 • „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu
 • „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu
 • „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika
 • „własne” – zamieszczane przez serwis
 • „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż serwis
Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika strony i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień.
Przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z serwisu.

JAK SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z ADMINISTRATOREM
W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Administratorem, wysyłając wiadomość na adres e-mail: serwis@telpctech.pl

Ostatnia zmiana: 01.01.2020

Ta strona używa ciasteczek. Zapoznaj się z Polityką prywatności i cookies serwisu telpctech.pl